Huyện đoàn Tây Giang tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Bí thư Chi đoàn, Chi Hội trong năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027; Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2023, các văn bản Hướng dẫn liên quan hiện hành. Sáng ngày 04/3, tại Hội trường xã Axan, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng đối với đội ngũ Bí thư Chi đoàn, Chi Hội năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là Bí thư Chi đoàn, Chi Hội thôn thuộc Đoàn các xã Tr’hy, Axan, Ch’ơm và Gary.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Cơlâu Hoài – Bí thư Huyện đoàn cho biết: Đội ngũ Bí thư Chi đoàn hiện nay đa số là cán bộ trẻ. Chính vì vậy, việc đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội là hết sức cần thiết và cấp bách.

Ban Thường vụ Huyện đoàn không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tập huấn nhằm mang lại những kiến thức hữu ích và thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ Chi đoàn, Chi Hội.

Trong thời gian 02 ngày, từ ngày 04 – 05/3, học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được tìm hiểu các nội dung chuyên môn gồm: Kỹ năng xử lý điểm nóng về an ninh chính trị, an ninh nông thôn; Công tác tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay và triển khai các hoạt động Đoàn trong ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội; tập huấn kiến thức công nghệ số cộng đồng; Giới thiệu các mô hình OCOP của thanh niên phát triển kinh tế ; các chuyên đề kỹ năng cho đoàn viên thanh niên,…

Bên cạnh đó, tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên triển các nội dung liên quan đến nội cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Tây Giang – Quảng Nam trong thời kỳ mới” gồm các nội dung. 4 tiêu chí: “Giàu lòng yêu nước”, “Sáng tạo không ngừng”, “Tiên phong hành động”, “Khát vọng vươn lên”.

Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức cả xây dựng được về bản lĩnh chính trị, tư tưởng cũng như kịp thời đưa ra các ý tưởng thiết thực để cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Tây Giang – Quảng Nam thời kỳ mới” đáp ứng tình hình mới và nhu cầu của Đoàn Thanh niên hiện nay đề ra….Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn huyện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu phản bác các thù địch sai trái; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

Kết thúc lớp tập huấn, đội ngũ Bí thư Chi đoàn cơ bản sẽ nắm vững các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Chi đoàn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *