Thông báo của Tỉnh đoàn Quảng Nam về xét thi đua công tác Đoàn và PT TTN năm 2021

Thông báo số 192-TB/TĐTN-VP ngày 25/12/2021 của Tỉnh đoàn Quảng Nam về kết quả công nhận danh hiệu, xếp loại thi đua công tác Đoàn và Phong trào TTN năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *