BTV Huyện đoàn Tây Giang tổ chức đi công tác cơ sở để kiểm tra, nắm bắt tình hình

Thực hiện Chương trình Công tác đoàn và phong trào TTN năm 2021, BTV Huyện đoàn Tây Giang đã tổ chức đi công tác tại cơ sở để kiểm tra, nắm bắt tình hình, trao đổi và bàn công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đoàn các cấp thời gian đến. Qua chuyến công tác nắm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn chung của Đoàn cơ sở và trực thuộc để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, đưa ra những giải pháp phù hợp với từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên hiện nay. Đồng thời, trao đổi, bàn và định hướng công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số hình ảnh làm việc tại các địa phương.

Làm việc với BCH Đoàn xã Avương
Làm việc với BCH Đoàn xã Bhalêê
Làm việc với BCH Đoàn xã Lăng
Làm việc với BCH Đoàn xã Atiêng
Làm việc với BCH Đoàn xã Tr’hy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *