Công văn đẩy mạnh đẩy mạnh phát động cao điểm mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo năm 2022

Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang ban hành công văn số 21 – CV/HĐTN, ngày 15/9/2022 về việc đẩy mạnh phong trào Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo năm 2022./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *