Huyện đoàn Tây Giang triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Tây Giang – Quảng Nam thời kỳ mới” trong năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027; Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2023, các văn bản Hướng dẫn liên quan và Công văn số 90 – CV/TĐTN-BTG ngày 24/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc tiếp tục triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Nam thời kỳ mới”.

Theo đó, trong ngày 03.03.2023, tại xã Axan, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang đã kịp thời tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Tây Giang – Quảng Nam thời kỳ mới”. Tham dự Hội nghị có đ/c Cơlâu Hoài, UVBCH Tỉnh đoàn, HUV, Bí thư Huyện đoàn; các đ/c BTV Huyện đoàn, các đ/c UVBCH, Bí thư, PBT Đoàn các xã, trực thuộc, các bạn đoàn viên các chi đoàn trực thuộc Đoàn xã Axan.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đ/c Bí thư Huyện đoàn triển các nội dung liên quan đến nội cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Tây Giang – Quảng Nam trong thời kỳ mới” gồm các nội dung. 4 tiêu chí: “Giàu lòng yêu nước”, “Sáng tạo không ngừng”, “Tiên phong hành động”, “Khát vọng vươn lên”.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt các văn bản quan trọng của TW, tỉnh, huyện liên quan đến Thanh niên, công tác chuyển đổi số và sự hưởng ứng của tuổi trẻ; đặc biệt Hội nghị được nghe những tâm tư, chia sẻ, đề xuất rất thiết thực của chính cán bộ Đoàn từ chi đoàn cơ sở, chi đoàn thôn và ĐVTN về công tác Đoàn, phong trào Thanh niên hiện nay; về công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Phong trào của Đoàn trong thời kỳ kỳ mới; những nhu cầu thiết thực, chính đáng từ chính ở cơ sở, từ đoàn viên, thanh niên để góp phần đưa nghị quyết của cấp ủy, của Đoàn các cấp được đi vào cuộc sống mà trước hết là trong tổ chưc của Đoàn, Hội, Đội các cấp trong thời gian đến.

Hội nghị cũng đưa ra những thời cơ, thách thức hiện nay và các giải pháp cụ thể đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp gắn với xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam nói chung và của tỉnh, huyện nhà nói riêng trong thời gian đến được hiệu quả và chất lượng.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức cả xây dựng được về bản lĩnh chính trị, tư tưởng cũng như kịp thời đưa ra các ý tưởng thiết thực để cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Tây Giang – Quảng Nam thời kỳ mới” đáp ứng tình hình mới và nhu cầu của Đoàn Thanh niên hiện nay đề ra….Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn huyện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu phản bác các thù địch sai trái; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân./.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *