Huyện đoàn Tây Giang: Tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2023. Sáng ngày 26.02.2023, BTV Huyện đoàn Tây Giang đã kịp thời tổ chức hoạt động tuyên truyền cho ĐVTN và học sinh trên địa bàn huyện về phòng, chống ma túy và các chất kích thích tác hại đến sức khỏe cho cộng đồng hiện nay. Theo đó, BTV Huyện đoàn đã truyền thông đến lực lượng nòng cốt của Đoàn các cấp, ĐVTN và các em học sinh về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống ma túy và các chất kích khác, đặc biệt là về Ma túy hiện nay, như nhận diện đặc trưng của ma túy là gì, về tác dấu hiệu nghiện ma túy, những dấu hiệu để nhận biết về ma túy, về hiểm hoạ nguy hiểm và to lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Đặc biệt, là truyền thông đến ĐVTN và học sinh về phim tư liệu liên quan đến ma túy và tuyệt đối nói “03 không với ma túy, đó là: (không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy)”.

Thông qua hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tuyệt đối nói không với ma túy và các chất kích tác hại đến sức khỏe của con người, để góp phần xây dựng một môi trường trường học và môi trường xã hội lành mạnh, an toàn và bình yên.

Đây là một trong những nội dung nằm trong chuỗi hoạt động Hưởng ứng sau Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2023 của Tuổi trẻ Tây Giang. Hoạt động thu hút hơn 120 lượt cán bộ Đoàn, ĐVTN và các em học sinh tham gia hưởng ứng.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *