Quyết định về việc phê duyệt cán bộ, lãnh đạo quản lý Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và 2022 – 2027

Ban Thường vụ Huyện đoàn thông báo kết quả quyết định phê duyệt của BTV Huyện ủy đối với BTV Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và 2022 – 2027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *