Tuổi trẻ Tây Giang tổ chức Hội nghị góp ý văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN VN các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2022. Đồng thời để chuẩn bị chu đáo cho các văn kiện Đại hội Đoàn cấp huyện và kịp thời tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên theo quy định. Sáng ngày 10/5/2022, tại Hội trường Mặt trận – đoàn thể huyện, Huyện đoàn Tây Giang đã kịp thời tổ chức Hội nghị BCH và cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến tham gia góp ý đối với các văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Giang lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội toàn huyện lần thứ VI, Đại hội Hội toàn tỉnh lần thứ VII và Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thông qua Hội nghị đã kịp thời lấy các ý kiến, tham gia góp ý đóng góp của đại biểu đối với các văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và những kết quả đạt được thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN VN các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đưa ra các giải pháp thiết thực thực hiện các chỉ tiêu nữa nhiệm kỳ còn lại. Qua đó, phát huy được vai trò, trách nhiệm của tập thể BCH, BTV Đoàn các cấp và từng cá nhân và chính ý kiến từ cơ sở về công tác Đoàn, phong trào TTN nhiệm kỳ mới cũng như nửa nhiệm kỳ công tác Hội LHTN Việt Nam huyện để sát với tình hình thực tế, nhu cầu chính đáng của thanh niên trong thời kỳ mới./.

* Một số hình ảnh hoạt động:

Quang cảnh Hội nghị

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *