Category Archives: Chủ trương đi Cơ sở

Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát tại 10/10 xã năm 2023

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023; Kế hoạch số 22-KH/TĐTN ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về kiểm tra, giám sát công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào TTN năm 2023; Kế hoạch số 01-KH/UBKT ngày 03/02/2023 của Ủy ban Kiểm tra Huyện […]

TUỔI TRẺ TÂY GIANG PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TUỔI TRẺ TÂY GIANG PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện chủ trương đi cơ sở năm 2023 (Chủ trương 1 + 2)

Thực hiện chủ trương đi cơ sở năm 2023 (chủ trương 1 + 2)