Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVII, Quy chế làm việc toàn khóa và chương trình công tác năm 2023. Theo đó, trong ngày 17/02/2023, tại hội trường khối Mặt trận – đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã kịp thời tổ chức Hội nghị quán triệt học tập các nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (gồm: Nghị quyết Đại hội Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII) đến tất cả 100% chủ chốt Đoàn toàn huyện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã quán triệt đến cán bộ Đoàn chủ chốt, các nội dung cơ bản của (1) Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm: Các quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đoàn; 12 chỉ tiêu cơ bản trọng tâm; 08 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản; 03 nhiệm vụ đột phá và 10 chương trình, đề án trọng điểm giai đoạn 2022 – 2027; (2), Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX, gồm: Các quan điểm chỉ đạo chung; 17 chỉ tiêu cơ bản; 07 đề án, nghị quyết và Chương trình trọng điểm; 03 nhiệm vụ đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện Nghị quyết Đại hội, giai đoạn 2022 – 2027; (3) Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVII, gồm: Các quan điểm chỉ đạo cơ bản; những Mục tiêu chung; 15 chỉ tiêu cụ thể; 08 chương trình, nghị quyết giai đoạn; 08 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã kịp thời quán triệt việc học tập Nội dung bài phát biểu rất ý nghĩa và quan trọng trong đó có nội dung liên quan đến thế hệ trẻ Việt Nam; đặc biệt là bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến cán bộ chủ chốt của Đoàn các cấp toàn huyện được nắm để truyền đạt đến tất cả ĐVTN và thiếu niên trên địa bàn huyện được học tập kịp thời.

Thông qua Hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của tổ chức Đoàn toàn huyện để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp thành chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống của Thanh niên cũng như toàn xã hội. Đồng thời, thông qua Hội nghị, kịp thời quán triệt các nội dung, chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến BCH, BTV và các chức danh chủ chốt của Đoàn toàn huyện được nắm và qua đó, kịp thời quán triệt đến ĐVTN tại địa phương, đơn vị trong thời gian đến góp phần xây đưa tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh cả xây dựng tổ chức, bản lĩnh chính trị và phong trào cách mạnh ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu của ĐVTN và nhiệm vụ mới đặt ra./.

*Một số hình ảnh hoạt động:

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *