Kế hoạch số 22 – KH/HĐTN, ngày 16/02/2023 của BTV Huyện đoàn về xây dựng Công trình Thanh niên năm 2023

Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang ban hành Kế hoạch số 22 – KH/HĐTN, ngày 16/3/2023 về xây dựng Công trình Thanh niên năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *