Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, khóa XVII và sơ kết 09 tháng đầu năm 2022

Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành Thông tri số 04 – TT/HĐTN, ngày 19/9/2022 về triệu tập Đại biểu dự Hội nghị BCH lần thứ II, khóa XVII và sơ kết 09 tháng đầu năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *